Hur alien kan en alien bli?

Efter att ha haft ett meningsutbyte med en kompis om filmen Avatar började jag fundera på hur icke-mänskliga varelser porträtteras i media. Vad vi båda fann som en tråkighet var hur oftade de, som i Avatar, skildras som en humanoid, homogen kultur med få variationer.

Tanken är ju så klart inte ny. Vad säger ni? När och var (i fiktion!?) har ni stött på aliens som känns riktigt alien?

/Den Mörke Lorden